S radostí Vám oznamujeme, že jsme ve čtvrtek 12. května úspěšně zvolili nového předsedu i novou místopředsedkyni rady Olomouckého VKH. Novým předsedou rady VKH byl zvolen Michal Štverák a místopředsedkyní pro vnitřní záležitosti Klára Schnitterová. Zároveň děkujeme odstupující předsedkyni Bety Kytnerové a místopředsedovi Ondrovi Nakládalovi za všechnu práci a čas, který VKH věnovali a přejeme mnoho zdaru v dalších činnostech, které je čekají a Michalovi a Klárce přejeme hodně sil a energie a Božího požehnání pro jejich práci ve VKH. Jejich oficiální představení proběhne tuto středu po studentské mši.

predsedam mistopredsedkyne
Michal Štverák Klára Schnitterová