Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné ve vánoční době budou celebrovány vždy od 19.00 ve dnech

  • 24. prosince (celebruje P. Miroslav Herold SI), 
  • 25. prosince (celebruje P. Michal Altrichter SI), 
  • 26. prosince (celebruje P. Pavel Ambros SI), 
  • v neděli 28. prosince (celebruje P. Pavel Ambros SI), 
  • 31. prosince (celebruje P. Miroslav Herold SI), 
  • 1. ledna 2015 (celebruje P. Miroslav Herold SI), 
  • v neděli 4. ledna (celebruje P. Pavel Ambros SI, při mši vystoupí chrámový sbor a hudebníci Salve pod vedením Ing. Ladislava Kunce) a 
  • v neděli Křtu Páně 11. ledna (celebruje P. Miroslav Herold SI).