V rámci posledního předsvátečního setkání v rámci cyklu K nevíře otevřeně o víře ve čtvrtek 13. prosince od 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) se zaměříme na přímluvnou modlitbu. Potřebuje Bůh, abychom ho informovali o potřebách světa? Nemohl by nám prostě dát to, co potřebujeme, aniž bychom ho o to museli prosit? Má smysl se za někoho modlit, když má každý svobodnou vůli a třeba o naši modlitbu ani nestojí? Nejen na tyto otázky se pokusíme spolu hledat odpověď. Nezůstaneme však jen na teoretické rovině, ale rovnou si vyzkoušíme jednu z forem přímluvné modlitby.

Další setkání bude až po svátcích 10. ledna od 18.30. Budeme mluvit o dospělosti víry. Cyklus K nevíře otevřeně o víře je určen jak pro ty, kdo se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život, tak i ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost biřmování. Setkání tedy mohou posloužit jako příprava na přijetí této svátosti.

meditace