Leden_web_malePrvní příležitost v letošním kalendářním roce společně chválit Pána při večeru chval na Hejčíně. Přijďte 21. 1. 2014 v 19.30 do kostela sv. Cyrila a Metoděje.


Leden_web