sejde_se_maleJedinečná přednáška při níž se setkají zástupci ze tří řádu– o.Jindřich Poláček, dominikán, br.David, kapucín a o.Miroslav Herold, jezuita. Přijďte na tuto besedu, která se uskuteční ve středu 5. 11. 2014 od 20.15 na Centru Aletti.


sejde_se