Víkendové setkání, které se koná každé dva roky v některém městě Česka, pro mladé lidi ve věku 15–35 let z různých částí republiky. V rytmu společných modliteb s písněmi z Taizé a rozjímáním v tichu bychom se chtěli společně zastavit a obrátit ke zdrojům víry. Biblické úvody a výběr z workshopů mohou také pomoci prohloubit vnitřní život a stát se inspirací, které obnovuje spojení mezi vírou a naší angažovaností pro ostatní.

Další informace o letošních Dnech důvěry v Ostravě a možnost registrace najdete na těchto odkazech:
www.dnyduvery.cz
www.facebook.com/dnyduvery

Dny důvěry v Ostravě