obnova_maleApokalyptická duchovní obnova se konala u příležitosti přelomu starého a nového církevního roku pod vedením otce Miroslava Herolda na faře v Cholině nedaleko Olomouce.


Jejím smyslem bylo prožít význačnou liturgickou dobu v intenzivní blízkosti Pána a jeho Království, což se dá mimo jiné vyjádřit jako odpověď marana tha (Pane, přijď) na zvolání maran atha (náš Pán přichází). Otec Miroslav pojal obnovu ignaciánsky. Silencium ve zdech starobylé fary mělo alespoň trochu připomínat Manresu. Společná puncta meditationis, tedy podněty k rozjímání, společné bohoslužby v sobotu a neděli a individuální rozhovory s knězem podněcovaly a živily osobní modlitbu, která byla jádrem celé obnovy. V sobotu jsme rozjímali nad posledními třemi kapitolami Apokalypsy doplněnými o úryvky z evangelií, nedělní rozjímání bylo už adventní. Z provozních záležitostí jsme nejvíce bojovali se zimou, středem pozornosti se v tomto ohledu stala zcela funkční rokoková kamna v jídelně. Oceňuji, s jakou efektivitou si kluci mezi sebou rozdělili přikládání do kotle a do kamen. Děkuji Kristýnce a Týnce, že se staraly, abychom měli co jíst. A děkuji také otci Miroslavovi, díky kterému před námi text Apokalypsy opravdu velmi ožil. Pěkně prožitý víkend!

Verča B.  

ADO