30.9. Mši sv. slouží P. František Lízna SJ. Beseda František Lízna: Českých kížek hubitelé ve 20:00 v Divadle hudby, více info zde.

5.10. Modlitba Taizé - ekumenická modlitba ve spolupráci s SKH Olomouc, doprovodné zpěvy schola PMS, ve 20:00 v sále Centra Aletti.

7.10. Benefiční koncert pro Afriku ve 20:00 v kostele PMS.

14.10. Mši sv. slouží P. Pavel Ambros, SJ. Přednáška Šárka Pavlicová: Křesťan a média ve 20:15 v sále Centra Aletti.

21.10. Noční pouť na Svatý Hostýn (bližší informace budou doplněny)

26.10. Prohlídka varhan kostela PMS s poutavýn výkladem Ladislava Kunce v 17:00 v kostele PMS.

28.10. Mši sv. slouží P. Josef Opluštil. Prohlídka varhan kostela PMS s poutavýn výkladem Ladislava Kunce v 20:00 v kostele PMS.

Těmto akcím (uskutečňujícím se ve středu) předchází studentská mše svatá, která začíná v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Slouží ji studentský kněz P. Pavel Bačo, SJ. (pokud není uvedeno jinak).

Po mši sv. si můžete posedět s přáteli a vychutnat si z několika desítek druhů čaje v naší čajovně (Křížkovského 2).