Tradičně netradiční křížovou cestu jsme se společně pomodlili 7. února po studentské mši svaté. Jednotlivá zastavení nebyla u konkrétních obrazů v kostele, ale na různých místech Olomouce. Hlavním tématem k zamyšlení byl tentokrát čas a naše nakládání s ním. Od centra Aletti jsme s modlitbou a zpěvem prošli kolem Sněženky, CMTF, kostela sv. Michaela a kněžského semináře až do Bezručových sadů, kde jsme křížovou cestu zakončili.

Děkujeme těm, kteří tuto modlitbu připravili, všem ochotným účastníkům střídajícím se při čtení textů a nesení kříže i loučí a také Městské policii Olomouc, která přijela zkontrolovat bezproblémový průběh akce.