Z Liverpoolu na Moravu : připomínka moravských obětí holokaustu

Reformovaná židovská synagoga v Liverpoolu pečuje již více než padesát let o svitky Tóry, které r. 1964 pražské židovské muzeum na nátlak československého státu prodalo do zahraničí. Svitky uchovávané v Liverpoolu byly napsány v Přerově a jejich původ sahá až do r. 1822.

Ve spolupráci s Centrem pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, s Židovskou obcí v Olomouci a s Institutem pro interkulturní, mezináboženský a ekumenický výzkum a dialog při CMTF UP podnikne letos v březnu liverpoolská delegace cestu do Olomouce a do Přerova.

Při této příležitosti se bude 8. března 2019 v 15:30 konat v Kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci mezináboženské bohoslužebné shromáždění, které připadne na Den vzpomínky na oběti terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Během bohoslužby, při níž zazní písně a modlitby z židovské liturgie 19. století, bude vzpomenuto na osudy členů moravských židovských komunit. Slova žalmů přitom zazní v angličtině, hebrejštině a češtině.

Podnět k uspořádání této mimořádné události vzešel od Jennifer Verson z Centra pro důvěru, mír a společenské vztahy při Univerzitě v Coventry, která připravila v rámci svého akademického výzkumu sérii mezináboženských modlitebních setkání v Liverpoolu a na Moravě. Její bádání má za cíl nově poznat a porozumět způsobu, jak zahraniční židovské obce, které pečují o původně české svitky Tóry, mohou ve spolupráci s českými komunitami přispívat k pokojnému soužití mezi příslušníky různých náboženství.

Zichronam 1