Na centru Aletti měl 13.11. přednášku Roman Kubín, kanovník brněnské diecéze. Tématem byly vztahy (nejen) mezi generacemi. Probíral například to, že "naše mládež je zkažená do morku kostí." Vysvětlil nám však, že tento výrok pronesl už Aristoteles v antickém Řecku. Snažil se nám tedy přiblížit problém, který tu byl snad vždycky - komunikace mezi starší a mladou generací.

Dal nám praktické tipy, jak komunikovat se svými babičkami, jak přistupovat ke stáří a jak jsou hodnotné modlitby našich babiček. Dozvěděli jsme se například co ve vztahu říkat/neříkat nebo jaké problémy může mít starší generace s námi mladými. Do svého výkladu zařadil i výroky papeže Františka z jeho nové knihy Christus Vivit. Nevyhnuli jsme se ani sebereflexi, protože přijímání kritiky, naslouchání a další podobné "soft skills" jsou ve vztazích (nejen mezigeneračních) velmi důležité. Přednáška byla velmi zajímavá, a těšíme se na další zajímavé hosty.