ambrosPřijďte si vyslechnout přednášku na téma Koncil stále aktuální, kterou přednese P. prof. Pavel Ambros, Th. D. dne 27. 2. 2013 od 20:15 v přednáškovém sále centra Aletti.


prednaska_ambros