Aktuální setkání se bude konat na téma: Věděl Ježíš, že je Bůh? (vztah Ježíšova lidství a božství)

Pro ty, kteří mají zájem prohloubit svou víru, osvěžit si důvody své naděje, posílit odhodlání ke křesťanské lásce, jsou otevřeny večerní Hovory o víře, pořádané jednou za dva týdny v čajovně v Centru Aletti od 20.00. Zváni jsou především ti, kteří už přijali svátost biřmování a chtějí pokročit dále na cestě křesťanské dospělosti. Každé setkání přinese konkrétní téma, vycházející ze zájmu a očekávání účastníků. Setkání moderuje studentský kněz P. Petr Havlíček. Přijďte tedy vždy v pondělí v následujícím termínu:  9. 11. 2015.