VKH Praha ve spolupráci s akademickou farností Praha a farností u sv. Ignáce pomáhají Ukrajině. Aktuálně otevřeli dvě třídy pro ukrajinské děti - pro první a druhý stupeň, celkem se jejich počet blíží už ke 40. Pro ně zaměstnali 2 učitelky, 1 psycholožku a zabezpečili i obědy a svačinky. Také organizují odpolední kurzy češtiny pro maminky těchto dětí. Kromě toho se pořád sbírá humanitární pomoc jednak pro rodiny přímo v ČR, ale také v polském Krakově a Ukrajině přímo.

Obrovskou pomocí jsou studenti z VKH, bez kterých by to vůbec nešlo - pomáhají jednotlivým ukrajincům (např. otevřít bankovní účet, registrovat se, vybavit doktora a pod.), připravili třídy na výuku, dobrovolníčí jako učitelé češtiny.

V krátkém videu se můžete podívat na bližší podrobnosti: https://youtu.be/7YexVl9Qsgk

Proto, prosíme, pojďte přispět svou stědrostí.

praha vlajka