Historie

snezenka_3

Chrám Panny Marie Sněžné v Olomouci je v současnosti kostelem Římskokatolické akademické farnosti Olomouc. Postavili jej jezuité v letech 1712–1722 jako kostel univerzitní ve stylu vrcholného baroka na místě původního kostela gotického. Ten byl před příchodem jezuitů do tohoto města součástí minoritského kláštera. Po zrušení jezuitského řádu r. 1773 byl chrám Panny Marie Sněžné kostelem armádním, poté jako kostel filiální spadal pod správu dómské farnosti sv. Václava až do roku 2006. Od roku 1993 při kostele opět působí jezuité.