Ve středu 16. 11. 2016 se konala po studentské mši svaté, na Centru Aletti přednáška, kterou vedl jáhen, kadeřník a mim v jedné osobě, bratr Jan Špilar. Nesla název Věčné vztahy. Díky bratru Janovi jsme se nad problematiku vztahů zamýšleli ze všech možných, různých úhlů pohledu. Náplní, krom mnoha životních zkušeností a rad, bylo hlavně také zamyšlení se, co můžeme my osobně udělat pro to, aby naše vztahy zůstaly věčné. Byla to zajisté velice obohacující zkušenost.

Na konec tohoto krátkého reportu nestačí nic jiného, než poděkovat Bohu a bratrovi Janovi, že se tato přednáška mohla uskutečnit.

Spilar