„Navštívili jsme otce biskupa u příležitosti jeho blížícího se životního jubilea a dle stanov mu nabídli čestné členství,“ popisuje Vojtěch Jirásko z právního oddělení. Pro samotné jmenování musí navrhovaný čestný člen vyslovit svůj souhlas. „Biskup Josef byl naším návrhem mile překvapen a bez váhání souhlasil,“ prohlásil statutární předseda VKH Olomouc Michal Štverák.

Hned devět členů vedení strávilo v domě otce biskupa příjemný večer. „Přinesli jsme otci biskupovi dárky s přáním k narozeninám, společně jsme povečeřeli a také se pomodlili,“ zmiňuje Jirásko. Návštěvu studenti plánovali už měsíce dopředu. „Otec biskup vždy s ochotou přijímá pozvání na naše studentské mše svaté, chtěli jsme jeho náklonnost tímto ocenit z naší strany,“ dodává Štverák.

Mons. Hrdlička dostal toto ocenění za dlouhodobou osobní podporu vysokoškolské pastorace v Olomouci a činnosti VKH Olomouc. Jako začínající biskup se osobně účastnil setkávání začínajícího hnutí v roce 1990 a v dalších letech nikdy neváhal vysokoškolákům vyjádřit náklonnost. A právě pro studenty jsou určeny i pravidelné pondělní modlitby růžence s otcem biskupem v jeho soukromé kapli.

Biskup Hrdlička převzal kytici z rukou místopředsedkyně Kláry Schnitterové a jmenovací listinu od předsedy Michala Štveráka vpravo