Během cesty lesem jsme se ztišili, společně se modlili křížovou cestu a střídali se v nesení kříže. Jasné nebe bylo plné hvězd a dole pod námi svítila městečka. Když jsme doputovali k bazilice, ujali se nás místní jezuité a my se mohli občerstvit v poutním domě. Uprostřed noci jsme pak v setmělém chrámu prožili adoraci. Venku se mezitím zvedl vítr a my rychle, tentokrát už po asfaltové cestě, scházeli dolů na vlakové nádraží, odkud jsme po čtvrté hodině ranní vyjeli zpět do Olomouce. Unavení, ale přesto radostní.