Celý koncert se nesl ve velice hezkém modlitebním a tak trochu vzpomínkovém duchu, neboť několik písní pocházelo i z repertoáru zmiňovaného CSM v Olomouci. Písně byly prokládány krátkými vsuvkami nebo různými úryvky textů na zamyšlení. Předčítající se několikrát střídali, což bylo moc pěkné, protože se tak do celého koncertu zapojilo co nejvíce členů scholy. Závěr koncertu byl podobný jako jeho začátek, kdy schola během poslední písně „Hledám vás“ postupně opouštěla své místo a odebírala se zpět do sakristie. Pojala mne trocha nostalgie, protože to byl velice krásný zážitek a koncert se mi velice líbil. Potěšilo mě i gesto na závěr, kdy vedoucí scholy Anička vyzvala všechny členy scholy včetně bývalých, aby přišli dopředu a zazpívali se společně poslední přídavkovou píseň „Chválu vzdejte Hospodinu“, která byla tou největší závěrečnou chválou celého večera.