Ve středu 4.9. po mši svaté jsme měli příležitost zažít večer Taize, kterým nás hudebně doprovodila schola Sněženka. Modlitba byla zaměřena na téma Radost a chvála. Před vysvěcenou nejsvětější svátostí mohli účastníci meditovat nad texty týkajících se společenství v modlitbě, liturgickými texty, žalmy a provokativními otázkami. Účastníci se také spojili ve společných přímluvách. Nechybělo také značné množství písní z Taizé za doprovodu několika strunných a dechových nástrojů. Prožili jsme příjemný čas ve společné modlitbě.