Děkujeme těm, kteří tuto modlitbu připravili, všem ochotným účastníkům střídajícím se při čtení textů a nesení kříže i loučí a také Městské policii Olomouc, která přijela zkontrolovat bezproblémový průběh akce.