Úterní schůzky budou zaměřeny spíše pro konvertity, tedy ty, kdo chtějí být pokřtěni, nebo biřmovance, kteří nebyli dosud ve víře vzděláni. Tento kurz s titulem "Z nevíry k radosti víry" proto nabídne úvod do základů křesťanské víry.

Naopak čtvrteční setkání nazvaná "K nevíře otevřeně o víře" budou určena především těm, kteří chtějí prohloubit svou víru a duchovní život, byť už své křesťanství v církvi praktikují. Budeme diskutovat o palčivých otázkách dnešní doby, zvát zajímavé hosty, dělat duchovní večery. Přednostně se tam ovšem budeme věnovat zájemcům a svátost biřmování. Oba kurzy jsou otevřené i dalším zájemcům, kteří si budou chtít rozšířit obzor.

svátosti2upraveno