Plot: Neúspěšný spisovatel Neil žije v manželství s krásnou Marinou, ale on i ona navážou nemanželský vztah. O pomoc oba požádají kněze Quintana, který má zato, že kvůli službě druhým nemá čas na svůj vlastní život. Filmová báseň zve vnímavého diváka k tomu, aby se sám ponořil do meditace nad tím, na čem opravdu záleží. 

Technické: Začínat budeme krátkým popisem filmu a jeho režiséra. Po promítání pak bude dobrovolná společná reflexe viděného a souvisejících témat s krátkou diskusí. 

Protože máme omezenou kapacitu sálu, je nutné se přihlásit. Učiníte tak vyplněním tohoto formuláře. Abychom zajistili, že kapacita sálu nebude překročena a že jsou na promítání opravdu všichni, kteří na promítání mají být, je nutné vyplnit i jméno a příjmení, abychom účastníky před vpuštěním do sálu ověřili - přihláška tak slouží jako lístek do kina. 

Přihlásit se můžete na této adrese: bit.ly/filmVKHOL. Na email, který do přihlášky uvedete, vám budou zaslány podrobnější informace k promítání. 
Uzávěrka přihlášení je o půlnoci z neděle na pondělí (7. října, 24:00). 
!Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel! 

tothewonder2