Další setkání bude až po svátcích 10. ledna od 18.30. Budeme mluvit o dospělosti víry. Cyklus K nevíře otevřeně o víře je určen jak pro ty, kdo se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život, tak i ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost biřmování. Setkání tedy mohou posloužit jako příprava na přijetí této svátosti.

 

meditace