Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam církevních osobností na formování duchovního morálního a národního povědomí a významu kulturních a historických tradic v životě a rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění si a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze vytvořit přehled církevních osobností a církevně-společenské činnosti 20. století, na které měly bezprostřední vliv. Srdečně zve jménem MSKA P. ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA. 

Další informace najdete v sekci Ke stažení - MSKA Mezinárodní konference

 

CÍRKEVNÍOSOBNOSTI KONFERENCEOL1.12.PLAKÁT 1