Základem zakotvení v Bohu je křest, skrze který je naše srdce otevřeno Boží Trojici, ta se v něm rozpíná. V každém křtu se připomíná Ježíšův křest, stejně jako se v každé mši svaté připomíná poslední večeře a Ježíšovo vydání se na Kalvárii. Otec poukázal na Ježíšovu pokoru, se kterou ke křtu přichází. Nijak na sebe neupozorňuje, stojí v řadě jako každý jiný. I my jsme pozváni k pokoře, tedy k tomu,abychom se nestylizovali do rolí, které pro nás nejsou přirozené. Máme být opravdoví. Samotnou mě nejvíce oslovila myšlenka, že ještě dříve, než jdeme ke zpovědi, jsou naše hříchy odpuštěny. My zpovědí toto odpuštění pouze potvrzujeme. Také je důležité uvědomit si, že ke zpovědi nechodíme kvůli svým hříchům, ale kvůli Bohu, abychom obnovili svůj vztah s Ním. Protože jsme byli stvořeni k Božímu obrazu a Bůh je vztah, jsou vztahy právě tím, co nám přináší největší radost, ale i bolest. Otec se zabýval i karikaturami Boha a tím, jak jsou tyto karikatury zastoupeny ve společnosti. Tímto velmi děkujeme o. Altrichterovi, že nás obohatil svou návštěvou a přiblížil nám pohled na křesťanský život.

IMG 0765malý