Tradiční náboženství v západním světě podle Tomáše Halíka prochází krizí, která je zároveň velkou šancí. Sekularizace společnosti v posledních desetiletích sice poškodila důvěru v určitý typ náboženskosti, ale náboženství ze společnosti nemizí. Proměňuje se. „Mění se v politickou ideu. To se netýká jen islámu. U některých politiků vidíme, že by křesťanství rádi využili pro jakousi ideologii. Často se mluví například o obraně evropských hodnot. Nic není tak protikladného duchu evangelia jako ideologie, která má legitimizovat vládnoucí moc,“ uvedl teolog působící na Univerzitě Karlově.

Rozvíjí se také spirituální stránka náboženství, zjednodušeně individuální prožívání víry. Lidé sedící v jedné lavici kostela mohou mít naprosto odlišné představy o bohu. „Musíme najít jiný klíč, jak době porozumět. Staré pojmy jsou dnes zavádějící, neodpovídají realitě a spíše matou. Je třeba znovu se zamyslet, co to vlastně je náboženství, co to je víra. Otázka, jestli věříš v boha, není dnes tak zajímavá jako spíše to, v jakého boha věříš, jaká je tvoje představa o bohu? Z toho teprve vyplývají životní postoje, orientace, spiritualita člověka,“ nastínil jeden z úkolů současných teologů Halík.

Během své přednášky mluvil také o tak zvaných nons. Těch, kteří tvrdí, že v nic nevěří, nemají žádnou náboženskou příslušnost. Nebo o přesunu náboženskosti, respektive křesťanství, do nových oblastí, ze kterého může pro teology, filozofy a další plynout mnoho inspirativních podnětů.

Tomáš Halík do Olomouce přijel u příležitosti začátku letního semestru na pozvání Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc a Moravsko-slezské křesťanské akademie. Přednáška přilákala do auly filozofické fakulty zájemce z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého i veřejnosti.

Teologova slova si přišel poslechnout například Petr Uhlíř z fakulty tělesné kultury. „Naživo jsem pana profesora slyšel poprvé, sleduji ho však dlouhodobě a líbí se mi jeho homilie. Přednáška byla výborná, je to špičkový rétor. Dal mi spoustu invencí, o kterých mohu přemýšlet. Evokuje ve mně také pokoru, což je v dnešním světě velmi důležitá vlastnost. A často se zapomíná, že člověk má nejen biopsychosociální rozměr, ale i ten duchovní. To by si měl každý vysokoškolský vzdělaný jedinec uvědomit,“ uvedl fyzioterapeut.

Po přednášce a krátké diskuzi Tomáš Halík ještě celebroval studentskou mši v kostele Panny Marie Sněžné.

Text a foto: Žurnál UP, Martin Višňa

 ...více fotografií naleznete ve fotogaleriii na https://www.zonerama.com/VKHOlomouc/695149

xDSC 4126