Více informací o panelové diskusi včetně představení hostů naleznete na fb události: 

https://www.facebook.com/events/436700000433039/ 

panelovka T. Holub