Poslední nabídka bude v olomoucké akademické farnosti na Zelený čtvrtek. Studentský kaplan Jan Regner bude k dispozici k rozhovorům a zpovědím v Centru Alleti (Křížkovského 2) od pravého poledne do doby, dokud bude zájem ze strany kajícníků, nejpozději však do 15. hodiny.