Hle, člověk! 
Člověk Kristus Ježíš, který pro nás a pro naši spásu vstal z mrtvých, 
nám dává nový život. Přišel, aby nás objal, potěšil, naplnil radostí, 
obvázal zraněná srdce a dal nám život - aby nám dal sebe, protože Cesta, 
Pravda a Život je on sám... :) 
VKH Olomouc vám všem přeje upřímnou radost z jeho vzkříšení. 

https://www.youtube.com/watch?v=EjT7OvQMlQg&t=5s