Program:

4. června: A stanou se jedním tělem: Manželství a láska v Bibli, přednáší P. Jan Regner SJ

11. června: Utváření životního stylu v manželství, přednáší P. Pavel Ambros SJ

18. června: Sexualita a erotika v manželství, přednáší P. Pavel Ambros SJ

25. června: Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje: Svatební obřad a administrativa, přednáší P. Jan Regner SJ

Přednášející:

Prof. Pavel Ambros Th.D. (* 1955) je jezuitský kněz, ředitel Centra Aletti v Olomouci, profesor pastorální a spirituální teologie na CMTF v Olomouci. Ve své publikační činnosti se mimo jiné zabývá problematikou vztahu víry a kultury současného člověka v Evropě, ale také teologií manželství a rodiny. Na toto téma už publikoval několik monografií a statí.

ThLic. Jan Regner Th.D. (* 1974) je jezuitský kněz, který se dlouhodobě zabývá pastorací mladých lidí, zejména vysokoškolských studentů. V současné době je administrátorem Akademické farnosti Olomouc.

Doporučená literatura:

PAPEŽ FRANTIŠEK: Amoris Laetitia. Paulínky, 2016.

AMBROS, Pavel: Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky, Refugium Velehrad-Roma, 2018.

AMBROS, Pavel: Rodina – světlo v temnotě světa: Eschatologická východiska k četbě současné diskuze o manželství, Refugium Velehrad-Roma, 2015.

AMBROS, Pavel: Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace, Refugium Velehrad-Roma, 2014.

RUPNIK, Marko Ivan: Adam a jeho žebro, Refugium Velehrad-Roma, 2018 (třetí vydání).

priprava manzelstvi2019