Můžete se těšit na diskuse o palčivých tématech dnešní doby, otevřené debaty o životě z víry, besedy s hosty, ale i na praktické uvedení do duchovní praxe. Setkání pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Michal Štverák.
Kurz je otevřen pro každého, i pro ty, kteří jsou sice už biřmováni, ale touží dále promýšlet svou víru a prohloubit svůj duchovní život.

Přihlášky k biřmování přijímáme do 31. října.

Přihlášky: bit.ly/birmovaniAF

 

birmovanci