17:30 začátek adorace za pronásledování křesťany ve Sněžence duchovní pohotovost a možnost svátosti smíření
18:40 zakončení adorace
18:45 začátek průvodu směrem do katedrály
19:00 mše svatá za pronásledované křesťany v katedrále

 Red Wednesday