"Myšlenka je, že můžete Alfu nabídnout svým nevěřícím přátelům a třeba je i doprovodit anebo svou víru prohloubit a zformulovat a přijít sami (já jsem Alfu absolvoval druhý den po příchodu do komunity, ve které jsem letos skládal řeholní sliby, a jsem za to moc vděčný)."

Kryštof František Štěpánek

komunita blahoslavenství štěstí