Dáváme také na vědomí, že biskupové Čech a Moravy udělili až do odvolání dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté.

Prohlášení biskupů naleznete zde:
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200312prohlaseni-ceskych-a-moravskych-biskupu-k-mimoradnemu-opatreni-vlady-ze-dne-12-brezna-2020

Za Akademickou farnost Olomouc a VKH Olomouc
P. Jan Regner SJ, farář
Kateřina Adamcová, předsedkyně