Plnomocné odpustky pro duše v očistci:
1.
Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky jsou v daný den:
- návštěva kostela nebo kaple,
- modlitba Otčenáš,
- modlitba Věřím,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky jsou v daný den:
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.


3. Ti, kdo nemohou
 do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky jsou:
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku k Božímu milosrdenství, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

 

Stručný výpis iformací pochází z papežova listu, který je přístupný zde:odpustky covid 1

odpustky covid 2