Odkaz k přiipojení: 

https://meet.google.com/dkw-tbhu-wuw

Velikonoční čajovna VKH