Tuto středu byla na programu přednáška, jíž se zhostil otec Lukáš Jambor (známý též jako Camino) a vymyslel si pro ni tajuplné pojmenování "O makaronech a spáse světa". Touto záhadou a také tím, že předtím celebroval studentskou mši svatou, si získal množství zájemců (a hlavně zájemkyň), se kterými o oněch makaronech debatoval. Dozvěděli jsme se, že ne všechny se hodí k jídlu, ale zase mohou být mnohem šťastnější. Řecké slovo "μακάριοι" (makarioi) totiž znamená "blahoslavení" a právě o nich přednáška, velmi povzbuzující a protkaná příběhy ze života otce Camina, byla. A tak buďte chudí v duchu a mějte čisté srdce a budete šťastní, neboť získáte království nebeské a uvidíte Boha.

Přednáška Camino 13. 10. 2021