Růženec s o. biskupem

Modlíte se růženec? Jestli ano, přijďte. Jestli ne, zveme vás o to více. Modlitba probíhá každé pondělí od 18:30 u otce biskupa Hrdličky. Sraz je v 18:25 před katedrálou. Společně se pomodlíme růženec, někdy si také zazpíváme, a pak zpravidla následuje příjemné přátelské posezení s otcem biskupem a sestřičkami.

Renec