Centrem našeho dění je kostel Panny Marie Sněžné, odnepaměti zvaný též „Sněženka“.  Zde se scházíme každou středu během školního roku. Mši svatou, především pro studenty (ale nejen pro ně), slavíme vždy v 19.00.

Ve středu vás od 17.30 do 18.40 hodin zveme k tiché eucharistické adoraci. V postní době půl hodiny před začátkem středeční mše rozjímáme nad zastaveními křížové cesty.

  • mse_halik2

V ostatních dnech pracovního týdne se v našem kostele konají mše svaté ve 13.00. Nedělní eucharistie se slaví v 19.00 – je to poslední nedělní mše svatá v Olomouci.

mše svatá tichá adorace
Pondělí
13.00 /
Úterý
13.00 /
Středa
19.00 17.30–18.40
Čtvrtek
13.00 /
Pátek 13.00 /
Sobota / /
Neděle 19.00 /

 

 Každou středu během semestru má mši sv. na starosti jedna z fakult nebo VOŠ. To znamená, že studenti fakulty, za kterou je sloužena mše sv., vykonávají tyto služby:

  • v postní době příprava a modlitba křížové cesty
  • 1. čtení
  • přímluvy – příprava a přečtení
  • přinášení obětních darů

 

Mše sv. v kostele P. Marie Sněžné za konkrétní fakulty v letním semestru 2022

16.2. Zahajovací mše sv. za radu VKH, celebruje P. Petr Káňa, sbírka na Kushi
23.2. Mše sv. za Filozofickou fakultu, celebruje P. Tomáš Halík
2.3. Popeleční středa, mše sv. za Cyrilometodějskou teologickou fakultu, sbírka na VKH
9.3. Mše sv. za Právnickou fakultu
16.3. Mše sv. za Lékařskou fakultu, celebruje P. Samuel Prívara
23.3. Mše sv. za Přírodovědeckou fakultu
30.3 Mše sv. za Fakultu zdravotnických věd
6.4. Mše sv. za Pedagogickou fakultu
13.4. Mše sv. za CARITAS
20.4. Mše sv. za Fakultu tělesné kultury
27.4. Mše sv. za scholu
4.5. Mše sv. za vedení UP a Akademický senát
11.5. Mše sv. za novokřtěnce a biřmovance, sbírka na farnost

 

Ve zkouškovém období se také scházíme ke středeční mši svaté, služby na ní však nejsou rozděleny podle fakult. 

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření či duchovního rozhovoru. Ve středu, kdy je možná svátost smíření již od 17.30 (během adorace), bývá k dispozici více kněží, vypomáhají otcové dominikáni.

Vážení pánové, ministrantské posily jsou vítány! Chcete-li se zapojit, přijďte před začátkem bohoslužby do sakristie, nejlépe s desetiminutovou rezervou.