Centrem našeho dění je kostel Panny Marie Sněžné, odnepaměti zvaný též „Sněženka“.  Zde se scházíme každou středu během školního roku. Mši svatou, především pro studenty (ale nejen pro ně), slavíme vždy v 19.00.

Ve středu vás od 17.30 do 18.40 hodin zveme k tiché eucharistické adoraci. V postní době půl hodiny před začátkem středeční mše rozjímáme nad zastaveními křížové cesty.

  • mse_halik2

V ostatních dnech pracovního týdne se v našem kostele konají mše svaté ve 13.00. Nedělní eucharistie se slaví v 19.00 – je to poslední nedělní mše svatá v Olomouci.

mše svatá tichá adorace
Pondělí
13.00 /
Úterý
13.00 /
Středa
19.00 17.30–18.40
Čtvrtek
13.00 /
Pátek 13.00 /
Sobota / /
Neděle 19.00 /

 

 Každou středu během semestru má mši sv. na starosti jedna z fakult nebo VOŠ. To znamená, že studenti fakulty, za kterou je sloužena mše sv., vykonávají tyto služby:

  • v postní době příprava a modlitba křížové cesty
  • 1. čtení
  • přímluvy – příprava a přečtení
  • přinášení obětních darů

 

Mše sv. v kostele P. Marie Sněžné za konkrétní fakulty v letním semestru 2023

15.2.

Zahajovací studentská mše svatá

22.2. Mše sv. za akademickou farnost, Popeleční středa
1.3. Mše sv. za Cyrilometodějskou teologickou fakultu
8.3. Mše sv. za CARITAS
15.3. Mše sv. za Pedagogickou fakultu
22.3. Mše sv. za Přírodovědeckou fakultu
29.3 Mše sv. za Filosofickou fakultu
5.4. Mše sv. za Fakultu zdravotních věd
12.4. Mše sv. za Fakultu tělesné kultury
19.4. Mše sv. za Lékařskou fakultu
26.4. Mše sv. za SchOLu Sněženka
3.5. Mše sv. za Právnickou fakultu
10.5. Mše sv. za Akademický senát

 

Ve zkouškovém období se také scházíme ke středeční mši svaté, služby na ní však nejsou rozděleny podle fakult. 

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření či duchovního rozhovoru. Ve středu, kdy je možná svátost smíření již od 17.30 (během adorace), bývá k dispozici více kněží, vypomáhají otcové dominikáni.

Vážení pánové, ministrantské posily jsou vítány! Chcete-li se zapojit, přijďte před začátkem bohoslužby do sakristie, nejlépe s desetiminutovou rezervou.