Konalo se

Je třeba opustit klasický dualismus věřící – nevěřící a znovu se zamyslet, co to vlastně je víra. To jsou slova známého kněze a teologa Tomáše Halíka, který v zaplněné aule filozofické fakulty hovořil o proměnách náboženství v současném světě.

Je třeba opustit klasický dualismus věřící – nevěřící a znovu se zamyslet, co to vlastně je víra. To jsou slova známého kněze a teologa Tomáše Halíka, který v zaplněné aule filozofické fakulty hovořil o proměnách náboženství v současném světě.

V rámci posledního předsvátečního setkání v rámci cyklu K nevíře otevřeně o víře ve čtvrtek 13. prosince od 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) se zaměříme na přímluvnou modlitbu. Potřebuje Bůh, abychom ho informovali o potřebách světa? Nemohl by nám prostě dát to, co potřebujeme, aniž bychom ho o to museli prosit? Má smysl se za někoho modlit, když má každý svobodnou vůli a třeba o naši modlitbu ani nestojí? Nejen na tyto otázky se pokusíme spolu hledat odpověď. Nezůstaneme však jen na teoretické rovině, ale rovnou si vyzkoušíme jednu z forem přímluvné modlitby.

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s arcibiskupstvím olomouckým pořádá mezinárodní konferenci Významné církevní osobnosti v historii Československa, která se uskuteční 1.12.2018 od 9:30-15:00 hod v arcibiskupském paláci (andělském sále) Olomouc, Wurmova 9. Konference představí církevní představitele, kteří byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a československého státu. Referenti připomenou tyto osobnosti: arcibiskup Antonín Cyril Stojan, arcibiskup Josef Karel Matocha, arcibiskup Karol Kmeťko, biskup Ján Vojtaššák, blahoslavený biskup Vasil Hopko, kardinál Josef Beran, kardinál František Tomášek a kardinál Ján Chryzostom Korec a referát k publikaci Katolická církev v osmičkových výročích Československa – ThDr. Jiří Koníček.

Ve středu 21.11. proběhla na centru Aletti přednáška na téma Křesťanský životní styl. O. Michal Altrichter nám připomněl, že máme žít zakotveni v Bohu a svatět ho na první místo, protože jinak ztrácíme i to ostatní, o co usilujeme.

Je tradicí, že čajovny na Centru Aletti bývají každou středu po studentské mši svaté. Speciální čajovny naopak nebývají tak časté. O jedné Masové čajovně bych se s vámi rád podělil.

Srdečně zveme na druhé promítání filmového klubu VKH Olomouce z cyklu Film a spiritualita, které proběhne v pondělí 5. listopadu v 19:00 na Centru Aletti. 

originální název: Lion 
režie: Garth Davis, 118 min 
hrají: Sunny Pawar, Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara 
Austrálie, USA, Velká Británie, 2016 

Srdečně zveme na druhé promítání filmového klubu VKH Olomouce z cyklu Film a spiritualita, které proběhne v pondělí 5. listopadu v 19:00 na Centru Aletti. 

originální název: Lion 
režie: Garth Davis, 118 min 
hrají: Sunny Pawar, Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara 
Austrálie, USA, Velká Británie, 2016 

Pouť mě zaujala už jen proto, že se šla v noci a ve všedním dnu. V noci vnímáme okolní svět jinak a ve všedním dnu musí člověk o něco více vystoupit ze svého pohodlí, nehledě na to, co ho čeká (ve škole, v práci) příští den. Za VKH Olomouc jel Michal Štverák, který nás doprovázel už z vlakového nádraží v Olomouci, odkud jsme jeli nočním vlakem do Bystřice pod Hostýnem. Byli jsme docela početná skupina dvaceti křesťanů.

„Jasně, už jsem přihlášená,“ tak zněla má odpověď na otázku kamarádky, zda půjdu na noční hru. Ani chvíli jsem neváhala, protože jsem se zúčastnila již minulý rok a byla jsem nadšená.

Když jsem poprvé slyšela o názvu přednášky, tak mě popravdě vůbec nenapadlo, jaká by mohla být její náplň. Křestní radikalita? Co to znamená? Křest může být radikální? Co všechno pro mě může znamenat můj křest a jak postupně dorůstám do toho, co vlastně znamená? Všechny tyto otázky a mnoho dalších mně probíhaly hlavou ještě před tím, než jsem vešla do sálu. V sále na nás čekal usměvavý otec Gorazd Krušina OPraem, který ještě před přednáškou celebroval mši svatou ve Sněžence.

Odpoledne pro prváky jsem nedočkavě očekával. Netušil jsem, kolik lidí přijde, jací budou. Jestli budou komunikovat, mlčet, budou apatyčtí nebo naopak energičtí. Zda se všechno stihne, jak se stihnout má, jestli dorazíme tam, kam máme, jestli stihnu po konci akci odjet do Zlína, kam jsem se moc těšil.

Ve čtvrtek 20. září od 17 hodin se v kostele Panny Marie Sněžné konal koncert duchovní hudby na zahájení 25. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby. Proslulý polský skladatel Krzysztof Penderecki, který v tomto roce slaví 85. narozeniny, sám dirigoval část svého díla Credo, odměněného cenou Grammy. V kostele bylo postaveno obrovské pódium pro víc než 200 účinkujících. Podle organizátorů šlo o největší chrámovou akci v historii Olomouce. Koncert i díky krakovské filharmonii, mohutnému pěveckému sboru a znamenitým sólistům vyvolal v účastnících silný dojem a byl pro všechny opravdu působivým zážitkem.

Ve čtvrtek 20. září od 17 hodin se v kostele Panny Marie Sněžné konal koncert duchovní hudby na zahájení 25. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby. Proslulý polský skladatel Krzysztof Penderecki, který v tomto roce slaví 85. narozeniny, sám dirigoval část svého díla Credo, odměněného cenou Grammy. V kostele bylo postaveno obrovské pódium pro víc než 200 účinkujících. Podle organizátorů šlo o největší chrámovou akci v historii Olomouce. Koncert i díky krakovské filharmonii, mohutnému pěveckému sboru a znamenitým sólistům vyvolal v účastnících silný dojem a byl pro všechny opravdu působivým zážitkem.

Zveme vás na první promítání filmového klubu VKH Olomouc, které proběhne 8. října v 19.00 na Centru Aletti. 

originální název: To the Wonder 
režie: Terrence Malick 
USA, 2012 

Jeden z nejpozoruhodnějších amerických režisérů dnešní doby Terrence Malick natočil v roce 2012 poetický snímek K zázraku (To the Wonder) o hledání lásky a naplnění života. Autor Stromu života (Zlatá palma, Cannes) opět vypráví příběhy lidí, kteří na cestě ke štěstí bloudí a snaží se zvolit správný směr. 

V tomto akademickém roce zahajujeme další ročník kurzu přípravy na svátosti. Příprava probíhá jednou týdně a trvá do udílení svátostí na začátku května. 

Chystáme dvě formy setkání, která budou v úterý a ve čtvrtek od 18.30 na Centru Aletti.

Na ranní výšlap na Svatý Kopeček se těším vždy už od začátku roku a hned, jak se dozvím termín, hned si ono ráno blokuji jako nepřekročitelnou akci, kde nesmí být nic jiného.

Ve středu 2. května se po studentské mši konala v centru Aletti Tichá aukce, kde si milovníci umění a VKH Olomouc mohli zakoupit momentku z našeho dění – fotografii z výstavy Ze života VKH. Celá akce probíhala současně s besedou Václava Vagáie o plánované Synodě papeže Františka.

Středeční čajovny na Centru Aletti pro mě bývají zpestřením, na které se těším celý týden. Jinak tomu nebylo ani 18. dubna, kdy proběhla speciální folklorní čajovna, která nabídla dobré pohoštění. Podávaly se výborné frgály, olomoucké tvarůžky, okurky nebo vínko z Jižní Moravy.

 

Ve středu 25. 4. po studentské bohoslužbě proběhla přednáška na téma „Jak si vytvořit čistý a zdravý vztah“ od mladého slovenského páru Lukáše a Soni Valachovi. Po postupném zaplnění sálu na Aletti mohla přednáška začít.

Tradičně netradiční křížovou cestu jsme se společně pomodlili 7. února po studentské mši svaté. Jednotlivá zastavení nebyla u konkrétních obrazů v kostele, ale na různých místech Olomouce. Hlavním tématem k zamyšlení byl tentokrát čas a naše nakládání s ním. Od centra Aletti jsme s modlitbou a zpěvem prošli kolem Sněženky, CMTF, kostela sv. Michaela a kněžského semináře až do Bezručových sadů, kde jsme křížovou cestu zakončili.

Ve středu 4.9. po mši svaté jsme měli příležitost zažít večer Taize, kterým nás hudebně doprovodila schola Sněženka. Modlitba byla zaměřena na téma Radost a chvála. Před vysvěcenou nejsvětější svátostí mohli účastníci meditovat nad texty týkajících se společenství v modlitbě, liturgickými texty, žalmy a provokativními otázkami. Účastníci se také spojili ve společných přímluvách. Nechybělo také značné množství písní z Taizé za doprovodu několika strunných a dechových nástrojů. Prožili jsme příjemný čas ve společné modlitbě.

Ve středu 15. 11. 2017 se uskutečnil dlouho očekávaný koncert naší olomoucké scholy Sněženky v kostele Panny Marie Sněžné. Na koncert se přišlo podívat dost studentů a obsadili několik spíše přednějších lavic. Koncert odstartoval téměř bezprostředně po mši svaté. Schola si pro nás připravila poměrně dramatický začátek, kdy za zvuku písně „Tleskejte rukama víc“ přicházeli její jednotliví členové ze sakristie a seřadili se do řad přímo před oltářem. Scholu tvořili převážně zpěváci a hudebníci ze složení z Celostátního setkání mládeže v Olomouci, ale přibylo i několik nových členů, kteří do scholy velice rychle zapadli. 

Místo toho, abychom měli v čajovně na Aletti 8. 11. otevřeno, tak jsme se spolu s ostatními přáteli a členy VKH vydali směrem k budově CARITAS, kde pro nás radní VKH připravili košt vína. Ten doprovázela Medická cimbálová muzika lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Na vlakovém nádraží se po deváté večer sešla poměrně velká skupinka. Někdo s kabelkou, někdo s batohem, někdo jen na lehko – všichni jsme však měli stejný cíl. Dnes si nezalezeme do teplé postele a neoddáme se blaženému spánku. Namísto toho se za chladné noci vydáme pěšky z Bystřice pod Hostýnem na Hostýn. Nemít ponětí o smyslu křesťanské poutě, jeden by si možná klepal na čelo. Věřím ale, že každý z nás měl svůj dobrý důvod, proč namísto odpočinku uprostřed týdne vyrazit na Hostýn. Já ten den například slavila 5 let od přijetí pečetě darů Ducha Svatého ve svátosti biřmování a právě na Hostýně jsem prožila duchovní obnovu před touto svátostí. Pro mne tedy byla tato pouť s VKH jedním velkým darem od Pána k našemu výročí. :-) 

Mši s přijímáním stíhám, zpověď taky, pomodlím se večer, ale co ta návštěva hřbitova? A právě pro takto smýšlející jedince s touhou získat plnomocné odpustky připravilo VKH akci Modlitba za věrné zemřelé.

„Kam běžíte?“ ptají se náhodní kolemjdoucí dvou kluků, kteří celí uřícení pospíchají jednou olomouckou ulicí.

„Pro peníze. Na Dolní náměstí,“ odpovídají.

„Cože??? A kolik?“

Sotva odstartuje semestr, nováčci se zde v Olomouci chtějí rychle zorientovat a poznat nové lidi, a nejlepší příležitostí k tomu je odpoledne určené speciálně jim. Tentokrát to bylo pondělí 25. září.

Sotva odstartuje semestr, nováčci se zde v Olomouci chtějí rychle zorientovat a poznat nové lidi, a nejlepší příležitostí k tomu je odpoledne určené speciálně jim. Tentokrát to bylo pondělí 25. září.

burčáková čajovna

Jeden takový krásný semestr v čajovně VKH

Víte, jaké je nejhezčí místo v Olomouci ve středu večer? Mají tam milý úsměv a vlídné slovo. Vždycky Vás zahřejí, každého podle jeho potřeb. Hádejte kde...

Čajovna na Aletti zažila opět jeden neopakovatelný semestr. Náš design dostal nový háv, změnily se i jídelní lístky, do kterých přibyly ovocné šťávy a drobné lahůdky do žaludku. Ale pojďme pěkně suma sumárum.

Škraboškový bál

Vlahý jarní večer, tlumeně osvětlené olomoucké uličky, kroky směřující k DOMU U PARKU... V podobně poetickém duchu by se dal dozajista vylíčit celý zážitek z tradičního jarního plesu VKH Olomouc, který se letos nesl v tajemném duchu karnelovaných škrabošek. Když ale odložíme všechny masky a nalijeme si stejně jako ve čtvrtek čistého vína, můžeme v poklidu a bez okolků říct, jak to bylo tento rok s bálem doopravdy...